Aron Kravits | „Pasinėrę“

Rugsėjo 9-30 d. Vilniaus meno erdvė „GODÒ galerija“ pristato menininko iš Izraelio Aron Kravits personalinę parodą „Pasinėrę“.

Parodos atidarymas: rugsėjo 9 d., 16 val.

„Gyvenu ir kuriu Tel Avive, esu nuolatiniame dialoge su šiuo miestu, sugeriu jo atmosferą. Stebiu miestą ir stengiuosi suvokti vidinius jo sąrangos dėsnius, kurie (be kitų ženklų) reiškiasi ir vizualiniu linijų ritmu. Mano požiūriu,  jį galima palyginti su seismografo brėžiamomis linijomis – nestabiliomis, nesustyguotomis, atspindinčiomis mūsų egzistencijai būdingą kaitą ir pranašaujančiomis gilius pokyčius, kurių prasmės dar nesuvokiame. Tačiau spalvos, būdamos dinamiškos prigimties, savo charakterio nekeičia. Jos perteikia bet kokio objekto – namo, gatvės, žmogaus ar paties miesto – esmę“, – sako Aron Kravits.

Savo darbuose menininkas siekia sujungti linijos trapumą ir nesutrikdomą spalvos egzistavimą.

„Galimai mano objektų bei jų santykio su erdve suvokimui turėjo įtakos ir dailininko-dekoratoriaus darbas… Naudoju mišrias technikas, kuriose derinu koliažą, pastozinę tapybą, markerį, aliejų ir akrilą jungiu su piešiniu ant drobės, kartono ar popieriaus“, – pasakoja autorius.

Tel Avivo architektūrai Aron Kravits skyrė darbų ciklą „Bauhauzas“, o dabar jis kuria naują seriją „Pasinėrę“, kurioje žmonės tampa erdvės dalimi – jų vidiniai procesai neatsiejami nuo aplinkoje vykstančių pokyčių.

„Šiuo atveju vyksmo aplinka nebūtinai yra Tel Avivas, tačiau jai tebegalioja tie patys spalvos, linijos ir objekto santykių dėsniai. Bandydamas juos perprasti ir suvokti tarpusavio sąsajas savo atrastais metodais nagrinėju šią temą“, – sako autorius.

Paroda vyks iki rugsėjo 30 d.; parodos lankymas nemokamas.

APIE AUTORIŲ:

Aron Kravits gimė 1958 m. Ukrainoje, nuo 1995 m. gyvena ir dirba Izraelyje, Tel Avive.

1991 m. baigė Industrinio meno institutą Charkovo mieste (Ukraina). 1992 m. dirbo dizaineriu regioninėje TV studijoje „Tonis”. 1993-1994 m. dalyvavo kasmetinėse meno parodose miesto mastu. 1994 m. buvo parodos Charkovo operos teatro galerijoje dalyvis.

Be kitų veiklų, užsiima teatro dekoracijomis Tel Avivo ir Jeruzalės teatruose, įskaitant Nacionalinę Izraelio operą. Atliko meninius darbus televizijai ir vaidybiniams filmams.

Yra surengęs kelias dešimtis personalinių ir dalyvavęs grupinėse parodose savo šalyje ir Europoje: Ispanijoje, Miunchene, Paryžiuje, kt.

Jo darbų yra privačiose ir galerijų kolekcijose Rusijoje, Vokietijoje, Izraelyje, Ispanijoje, JAV, Kanadoje.


Galerijos adresas: Malūnų g. 6A, Vilnius.

Galerijos darbo laikas: II-V 13:00-19:00; VI 12:00-18:00.

[EN]

On September 9-30th GODÒ gallery presents Israeli artist Aron Kravits and his solo exhibition “Immersed”.
Opening: September 9th, 4 PM.
“I live and create in Tel Aviv, I am in a constant dialogue with this city, I absorb its atmosphere. I observe the city and try to understand the internal laws of its structure, which (among other signs) are expressed in the visual rhythm of lines. From my point of view, it can be compared to the lines drawn by a seismograph – unstable, unaligned, reflecting the change inherent in our existence and predicting profound changes, the meaning of which we do not yet understand. However, colors, being dynamic in nature, do not change their character. They convey the essence of any object – a house, a street, a person or the city itself”, Aron Kravits says.
In his works, the artist seeks to combine the fragility of the line and the uninterrupted existence of color.
“Possibly the perception of my objects and their relation with space was also influenced by the work as a painter-decorator… I use mixed techniques in which I combine collage, pastose painting, marker, oil and acrylic with a drawing on canvas, cardboard or paper”, says the author.
Aron Kravits dedicated his “Bauhaus“ series of works to the architecture of Tel Aviv, and now he is creating a new series, “Immersed“, in which people become part of the space – their internal processes are inseparable from the changes taking place in the environment.
“In this case, the setting is not necessarily Tel Aviv, but the same laws of color, line and object relations still apply to it. In an attempt to understand them and realize their interrelations, I analyze this topic with the methods I have discovered”, says the author.
The exhibition will run until September 30th; visiting the exhibition is free.
ABOUT THE ARTIST:
Aron Kravits was born in Ukraine in 1958, since 1995 he lives and works in Israel, Tel Aviv.
In 1991 Aron Kravits graduated from Industrial Art Institute in the city of Kharkov (Ukraine). In 1992 he worked as a designer at the regional TV-studio “Tonis”. In 1993-1994 the artist participated in the annual city-wide art exhibitions. In 1994 he took part in the exhibition at the gallery of the Kharkov Opera Theatre. In 1994 cooperated with the Trotuar art group (the Palitra gallery).
Among other things, Aron Kravits has been engaged in painting and sculpture for theatrical scenery in Tel Aviv and Jerusalem theatres, including The State Israeli Opera. Performed art work for Theatrical projects and feature films.
He has participated in several dozen personal and group exhibitions in his country and abroad: Spain, Germany, France, etc.
His works are in private and gallery collections in Germany, Israel, Spain, USA, Canada, Russia.

Gallery address: Malūnų st. 6A, Vilnius, Lithuania.
Gallery opening hours: II-V 13:00-19:00; VI 12:00-18:00.
Šioje interneto svetainėje naudojami slapukai. Slapukai naudojami rinkti informaciją apie apsilankymus svetainėje, pagerinti svetainės veikimą ir siūlyti naudotojams aktualų turinį bei reklamas. Daugiau informacijos ieškokite mūsų Slapukų naudojimo taisyklėse. Skaityti daugiau.
Šioje interneto svetainėje naudojami slapukai. Slapukai naudojami rinkti informaciją apie apsilankymus svetainėje, pagerinti svetainės veikimą ir siūlyti naudotojams aktualų turinį bei reklamas. Daugiau informacijos ieškokite mūsų Slapukų naudojimo taisyklėse. Skaityti daugiau.