„THE FIRST WEEK" | Veronika Cherednychenko (Ukraina, Lvivas)

[Scroll for EN]

Gegužės 7 d., 17 val., Vilniaus meno erdvė „GODÒ galerija“ pristato menininkės Veronikos Cherednychenko iš Ukrainos parodą „The First Week“. Lvive iki šiol gyvenanti autorė savo kūriniais, pilnais įtampos ir skausmingo deformacijos pojūčio, kelia klausimą: kas nutinka paprastam žmogui, gyvenančiam taikioje šalyje, kai prasideda karas? Ir atsako: absoliuti baimė.

Visas aplinkinis pasaulis, kaip pasakoja ji, staiga tampa pavojingas, ir niekas tam nėra pasiruošęs. Kai kurie žmonės bėga nuo pasaulio, kiti patenka į stuporo būseną, kai kurie patiria panikos priepuolius. Menininkė Veronika Cherednychenko iš karto pasinėrė į kūrybą – pradėjo piešti savo siurrealius jausmus. Savo emocingais darbais pirmosiomis karo, prieš kurį ji – tik paprastas žmogus, dienomis tęsė savo kasdienę rutiną, įprastus dalykus, kuriuos ji buvo priversta daryti rūke, sumaištyje ir nerime.

„Kelis mėnesius iki karo pradžios Ukrainos visuomenė gyveno laukime. Pokalbiai artimuose šeimų ir draugų ratuose susiaurėjo iki karo tikimybės klausimo. Įtampa tolygiai augo ir aš nusprendžiau sukurti seriją darbų, skirtų šiai būsenai – laukimo būsenai. Deja, neturėjau pakankamai laiko ir šią seriją pradėjau pirmąją karo savaitę, kai vienintelis dalykas, kurio beliko tikėtis, – tai rytojus. Taigi visi pristatomi piešiniai yra apie pirmąsias dienas, mano asmeninius jausmus, nerimą ir baimę. Darbas visuomet padeda žmonėms pereiti sunkumus, sunkias gyvenimo akimirkas, ir menininkai nėra išimtis. Todėl tęsiu darbą ir tikiu mūsų pergale“, – sako Veronika Cherednychenko.

Parodoje eksponuojami autorės darbai pieštuku ir akrilu ant kartono, medienos plokščių, juose – tarsi įtampos deformuotos rankos ir kojos, susipynę, besilydantys kūno fragmentai. Darbuose jaučiamas nepakeliamas skausmas, tačiau tuo pat metu kūriniai prikausto dėmesį savo estetika ir precizika, plieno (o gal anglies) šaltumu.

Ši paroda – tai „GODÒ galerijos” ir Lvivo šiuolaikinio meno galerijos „Green Sofa” draugystė, užsimezgusi jau prasidėjus karui, kai ukrainiečiams autoriams teko ieškoti naujų erdvių dialogui su pasauliu per savo kūrybą.

„Ukraina yra šalis, turinti daug talentingų žmonių. Mes turime kūrybos laisvę, dėl kurios kovojome daugiau kaip 30 metų po to, kai sugriuvo Sovietų Sąjunga. Mes atsikratėme totalitarizmo, išsivadavome iš sovietinio palikimo, jungėmės į pasaulinę meno sąjungą. Mūsų menininkai gali laisvai kalbėti apie karą. Jie geba giliai apmąstyti. Jie turi visas šiuolaikinio meno praktikos priemones pasauliniu lygiu. Šiandien mūsų menas pasiruošęs kalbėti apie visus įvykius šiame kare. Ir tai ne stebėtojų pasakojimas. Tai stiprūs liudininkų žodžiai“, – sako galerijos „Green Sofa“ vadovė Olesia Domaradzka.

Parodos autorė Veronika Cherednychenko, gimusi 1994 m. Chersone, Ukrainoje, dirba su klasikine ir nauja medija, yra dalyvavusi daugybėje parodų ir projektų. Šiuo metu gyvena Lvive, Ukrainoje. 2014-2020 m. studijavo Lvivo nalionalinėje dailės akademijoje (Ukraina), 2017-2018 m. dalyvavo studentų mainų programoje Varšuvos dailės akademijoje (Lenkija), 2012-2016 m. studijavo Kijevo nacionaliniame pedagogikos universitete (Ukraina). Yra surengusi personalinių parodų ir dalyvavusi grupinėse parodose Ukrainoje, Lenkijoje, Ispanijoje, Meksikoje, Jungtinėje Karalystėje, kt.

Visos už parduotus kūrinius surinktos lėšos atiteks autorei ir Ukrainą remiančioms nevyriausybinėms organizacijoms.

Už pristatytus meno kūrinius iš Lvivo į Vilnių dėkojame Rimvydas Agurkis ir nevyriausybinei organizacijai „LDK palikuonys“, renkančiai ir pristatančiai paramą Ukrainos kovotojams už laisvę.

Paroda vyks iki gegužės 28 d.

Parodos lankymas nemokamas.

Galerijos darbo laikas: II-V 13.00-19.00, VI 12.00-18.00

[EN]

On May 7th at 5 PM Vilnius art space “GODÒ gallery“ will present the artist Veronika Cherednychenko from Ukraine, Lviv, and her solo exhibition “The First Week“. With her artworks full of tension and a sense of painful deformation, the author raises the question: what happens to an ordinary person in a peaceful country when the war starts? And answers: total fear.

The whole world around us instantly becomes dangerous. No one is ready for this. Some of people run away from the world, some fall into a stupor, some experience panic attacks. Artist Veronika Cherednychenko immediately began to paint her surreal feelings. Her emotional drawings of fear in the first days of the war, against which she is only an ordinary woman, continued her daily routine, the usual daily things she is forced to do in the fog, in confusion and anxiety.

“A few months before the start of this war Ukrainian society was in anticipation. Conversations in close family circles and between friends were reduced to discussions about the likelihood of the war. Tension was gradually increased and I decided to make a series of works dedicated to this state – a state of expectation – and reflect on today’s events. Unfortunately, I haven’t enough time, so I started the series in the first week of the war when the only thing left to expect was tomorrow. So presented drawings are all about first days, my personal feelings, anxiety and fear. Work always helps people to go through the difficulties, difficult moments in life, and artists are not an exception. So I continue to work and believe in our victory”, the artist says.

This exhibition is a friendship between “GODÒ gallery“ and the contemporary art gallery “Green Sofa“ (Lviv) which started at the beginning of the war when Ukrainian authors had to find new spaces for dialogue with the world through their artworks.

“Ukraine is a country which has a lot of talented people. We have the freedom of creativity that we have been fighting for more than 30 years after the collapse of the Soviet Union. We have been getting rid of totalitarianism, releasing ourselves from the Soviet legacy, joining the world art union. Our artists are free to speak out about the war. They are capable of deep reflection. They have all the instrumentality of contemporary art practices at the world level. Today, our art is ready to talk about all events which are happening in this war. And this is not a story by watchers. This is a strong words of an eyewitness“, the owner of the gallery “, Green Sofa” Olesia Domaradzka says.

Veronika Cherednychenko was born in 1994 in Kherson, Ukraine. She works with classic and new media and has participated in numerous exhibitions and projects. The author currently lives and works in Lviv, Ukraine. In 2014-2020 she studied at the Lviv National Academy of Arts (Ukraine). In 2017-2018 the artist participated in the student exchange program at the Warsaw Academy of Arts (Poland), in 2012-2016 she studied at the Kyiv National Pedagogical University (Ukraine). Veronika Cherednychenko has organized solo shows and participated in group exhibitions in Ukraine, Poland, Spain, Mexico, United Kingdom, etc.

All funds raised for the sale of artworks will go to the author and non-governmental organizations supporting Ukraine.

The exhibition will run until May 28th.

Admission to the exhibition is free.

Gallery opening hours: II-V 13.00-19.00, VI 12.00-18.00

Šioje interneto svetainėje naudojami slapukai. Slapukai naudojami rinkti informaciją apie apsilankymus svetainėje, pagerinti svetainės veikimą ir siūlyti naudotojams aktualų turinį bei reklamas. Daugiau informacijos ieškokite mūsų Slapukų naudojimo taisyklėse. Skaityti daugiau.
Šioje interneto svetainėje naudojami slapukai. Slapukai naudojami rinkti informaciją apie apsilankymus svetainėje, pagerinti svetainės veikimą ir siūlyti naudotojams aktualų turinį bei reklamas. Daugiau informacijos ieškokite mūsų Slapukų naudojimo taisyklėse. Skaityti daugiau.